Jämijärven Metsästysseura ry tiedottaa

Toimeenpantavat rauhoitukset, rajoitukset ja kiintiöt 2022-2023

Rauhoitusalueet:

Ruupanperän Kallionkulman alue rauhoitettu kanalinnuilta

Niemelänperä rauhoitettu, Seeksanlahden peltoalueilla metsästys sallittu (kts. Omariistakartta)

Rajoitukset ja kiintiöt:

Peltopyy rauhoitettu

Teeri 2kpl, suositus musta valtionlupa

Metso 1 kpl suositus musta valtionlupa

Pyy ja fasaani ei kiintiötä valtionlupa

Kauris ei rajoitusta valtionlupa

huom! Kauriin kaadosta lakisääteinen ilmoitus tehtävä 7 vuorokauden kuluessa oma riistaan

Kauriin kevätpukki metsästys 1 kpl/ jäsen ei sarvirajoitusta valtionlupa (ilmoitus Tomi Tasalalle)

Kokouksen pöytäkirja tulossa myöhemmin jäsenille osioon

Posted in Yleinen